zaterdag 17 maart 2018

Geduld is een schone zaak

We schrijven inmiddels half maart en de inspiratie om de omgeving in de nieuwe setting te ontdekken is minimaal. Opmerkelijk is het aantal koude dagen dat mij noopt om binnenshuis te blijven. Daar ligt het vertier en tegelijkertijd ook het spanningsveld als TV en ander vermaak opnieuw moet worden aangeleerd. De muziek en in het bijzonder het klassieke gedeelte biedt de nodige ruimte voor ontspanning,maar vooral verdieping,zo noodzakelijk om deze fase in mijn bestaan tot een zinvolle bezigheid te doen uitgroeien. De leegte, het ongemak ligt immers voortdurend op de loer en daarvoor moet worden gewaakt

donderdag 15 maart 2018

Tafels

We kennen heel wat tafels op radio en tv waar de dagelijkse problematiek van ons vaderland wordt besproken en hoe! Tenenkrommend commentaren komen de huiskamers in en worden ook daar van commentaar voorzien. De emoties kennen geen grenzen en de parlementariërs in den Haag hebben het nakijken. Dat kleine landje met zijn huiskamerdemocratie.

zondag 11 maart 2018

De doos van pandorra

In een van de vorige blogs kwam reeds het inleveren en loslaten aan de orde. Met inleveren bedoelde bespiegelaar als voorbeelden de verworvenheden zoals een auto, de fiets,maar ook het treinabonnement. Zo werden er materiële zaken losgelaten en
Daarmee de mobiliteit tot een minimum beperkt. Ja, er kwam veel, iets teveel uit de doos van pandorra

woensdag 7 maart 2018

De nationale huiskamer

Alle bn 'rs komen regelmatig langs bij de ons bekende tv programma,s zoals DWDD.We worden er bijgepraat en kunnen met een gerust hart de nacht tegemoet gaan,want de DWDD draait immers door. MAAR zo simpel werkt het uiteraard niet. De wereld op huiskamerniveau in een nutshell verklaard,zo zit Nederland in elkaar en we zijn er gelukkig mee

dinsdag 6 maart 2018

Fakenieuws

Vanavond een mooi staaltje van fakenieuws. Slechts drie dagen was heel Nederland in de ban van natuurijs. Zelfs in Amsterdam werd er geschaatst op de grachten. Amerikaanse media was dit nieuws ter ore gekomen  en tv ploegen kwamen een kijkje nemen om dit oer Hollands beleven op de schaats. Helaas het bleek fakenieuws en de NOS bleek gevoelig. Waarheidsvinding,we kennen dit begrip wel, maar de toepassing ervan is en blijft een moeilijke zaak.

zondag 4 maart 2018

Van de schoonheid en de troost

Blik op de komende lente

Inleveren en loslaten

De woonkamer is sinds kort mijn domicilie, 30 vierkante meter met een gemakkelijke stoel ter beschikking en niet te vergeten een panoramisch uitzicht. De accu van de rolstoel liet ons bij het opladen in de steek en het was moeilijk om in de duisternis tot een oriëntatie te komen. Een duidelijker hint naar het inleveren en loslaten kon niet worden gegeven. Morgen maar de leverancier vragen hoe deugdelijk het geleverde materiaal is. De zon schijnt overvloedig en de rollator nodigt uit toto een korte oefening buitenshuis

zaterdag 3 maart 2018

Zoektocht naar een nieuwe horizon

Vandaag met een witte wereld voor de deur is de horizon ver verwijderd,maar op de derde maart is de meteologische lente een feit en biedt perspectief om de horizon werkelijk te gaan verkennen,weliswaar met een aangepaste snelheid,maar daarover niet getreurd.