zaterdag 7 april 2018

Onder en bovengrenzen

De theatervoorstelling van de cabaretier SIBBEL over onder en boven
grenzen in ons bestaan,intrigeert mij. Juist vanwege het feit dat beide grenzen op abrupte wijze in eigen bestaan zijn opgetreden  Maar ook in algemene zin is het duidelijk geworden,dat de samenleving in haar geheel baat heeft om pas op plaats te maken,om onder en boven grenzen in eigen bestaan aan te bren gen
omdat alleen dan grote problemen van ecologische aard het hoofd kunnen worden geboden. Een moedige poging van HANS SIBBEL om dit bewustwordingsproces onder de mensen te brengen,want een onsje minder moet toch tot de mogelijkheden behoren,zeker in ons westerse consumptieparadijs.

Geen opmerkingen: