dinsdag 3 april 2018

Wat een spreker is die man

Aan het katheder staan, dat gebeurt voor de meesten van ons slechts enkele keren in een leven en wel voor verheugde,resp bedroefde gebeurtenissen. Deze opname getuigt van dat laatste. AFSCHEID nemen is een pijnlijke aangelegenheid en vraagt woorden van bezinning en troost.  zo kunnen degenen die achterblijven verder op hun weg door het leven

Geen opmerkingen: