donderdag 2 augustus 2018

Tachtigers

Dichters van de jaren tachtig uit de negentiende eeuw zoals Willem Kloos als voorbeeld met zijn beroemde sonnet IK BEN EEN GOD IN MIJN ZIEL. Zij verlieten ons reeds decennia geleden.
Ook nu verlaten ons de tachtigers ui t onze tijd en wisselen het eeuwige met het tijdelijke aards bestaan. Confronterend dat wel,ook bespiegelaar voelt de hete adem van h

donderdag 14 juni 2018

Van Los naar Oranje nassau

Onze mabel doet goeie zaken en dat geheel in de lijn van de aangetrouwde familie, waarin de geldzaken sinds jaar en dag in vertrouwde handen zijn. Aankoop van aandelen in jonge en vaak startende ondernemingen brengen haar tot in de top van QUOTE 500. Natuurlijk loonde zich de verandering van naam van LOS naar wisse Smit en uiteindelijk het huis van oranje. In het Duits heet dat SoZiAl AUFSTIEG,of  in goed nederlands VAN DE LAAGSTE NAAR DE HOOGSTE TRAPPEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE LADDER STIJGEN. slim dat wel, heel slim.

donderdag 3 mei 2018

Herdenking

4 en 5 mei, voor altijd dagen van herwonnen vrijheid voor alle Nederlanders!,,,

Consumentisme

We worden overladen, we ordenen,het vervalt, we ordenen opnieuw en vervallen uiteindelijk zelf. WIJZE WOORDEN VAN DE DUITSE FILOSOOF RILKE...

zondag 29 april 2018

Carpe diem

Pluk de dag, bespiegelaar laat zich vandaag inspireren door de publiciste marjolein de vos. Zij confronteert ons in haar essay,getiteld Doe je best met de alledaagsheid van het leven.Ogenblikken, gebaren,doorkijkjes, wie ervaart deze verschijnselen niet? De waarheid van het bestaan, ook als zich handicaps aandienen, want het CARPE DIEM is onze leidraad

zaterdag 28 april 2018

Rupsenplaag


De rupsenplaag heeft ook het noordoosten van Brabant bereikt. In een betrekkelijke korte  tijd vreten de rupsen alle buxussen kaal. Een ramp voor de tuinier. Bestrijdingsmiddelen helpen niet of nauwelijks. Het nog broze groen wordt rigoreus aangetast en dat doet pijn.
Kk

The day after

We hebben de zogenaamde koningsdag weer achter ons liggen.Er werden heel wat oranje tompoezen geconsumeerd.HEt hele land was in de ban van het koningshuis,dat zich in een ongekende populariteit mag verheugen. Zo,n aanhang aan het koningshuis weegt niet op tegen het aantal republikeins gezindten,waartoe ook bespiegelaar zich vereenzelvigd weet. De poppenkast ligt achter ons en we hebben weer een jaar om op adem te komen

zaterdag 14 april 2018

Gespleten wereld

Vannacht een vergeldingsaktie door de grote mogendheden op Syrische doelen. Tegelijkertijd tekent het de wereld in haar gespletenheid. Een nieuwe koude oorlog is ons deel en west en Oost maken zich op om de wapens ter hand te nemen.Een uitermate gevaarlijke situatie,waarin we ons bevinden en de vraag is relevant hoe uit deze impasse te komen . Er zal heel wat diplomatiek overleg noodzakelijk zijn om de wereld voor een grote ramp te behoeden.

 Yvonne