zaterdag 14 april 2018

Gespleten wereld

Vannacht een vergeldingsaktie door de grote mogendheden op Syrische doelen. Tegelijkertijd tekent het de wereld in haar gespletenheid. Een nieuwe koude oorlog is ons deel en west en Oost maken zich op om de wapens ter hand te nemen.Een uitermate gevaarlijke situatie,waarin we ons bevinden en de vraag is relevant hoe uit deze impasse te komen . Er zal heel wat diplomatiek overleg noodzakelijk zijn om de wereld voor een grote ramp te behoeden.

 Yvonne

Geen opmerkingen: